Usunięcie mleczka betonowego i uszorstnienie powierzchni betonowych zbiorników wody ZOO w Opolu