Kucie betonu wodą – czyszczenie rur stalowych z betonu C30/37

Wykonaliśmy kolejne zadanie polegające na wykuciu betonu z rur stalowych. Oczyściliśmy rury stalowe z bretonu C30/37 za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem.