Hydromonitoring: Leszno-Henrykowo avløpsrenseanlegg